Betrouwbaarheid

Viore is sterk als het gaat om de vraag naar continuïteit.
Wij staan altijd voor u klaar 24/7.

Afspraak maken

Ondernemerstips voor uw gemak!

Cookies: Sinds juni 2012 is in Nederland een nieuwe telecomwet aangenomen, waardoor elke website wettelijk verplicht is de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. De meesten van u zullen dit al herkend hebben aan de vele banners, footers en andere mediauitingen waarmee websites u hierop willen attenderen. Helaas is dit, wettelijk gezien, niet voldoende. Viore maakt geen gebruik van cookies (Tracking cookies voor gebruikersstatistieken en sharing cookies voor social meia integratie) Dit betekent dit, dat wij u geen toestemmingsvraag over het gebruik van cookies stellen. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq.

Debiteurenbeheer: Het beleid dat een onderneming voert ten aanzien van haar debiteuren. Het doel is het zo effectief mogelijk incasseren van vorderingen. Op tijd betaald worden met een zo weinig mogelijk risico van non-betaling. Wist u dat het uitvoeren van een optimaal debiteurenproces kan leiden tot een winststijging van 20%.

Betalingskorting?: Betalingskorting bijvoorbeeld van twee procent bij betaling binnen veertien dagen. Verhoog de factuur dus vooraf met dit bedrag.

Dataverrijking: Om uw data op een goede en efficiënte manier in te zetten voor klantbenadering is het van belang dat u wel over de juiste klantdata beschikt. Wij helpen u bij het verrijken en/of controleren van uw klantdata. Dit kunnen wij telefonisch doen of door middel van deskresearch.

Mailing tips: Wanneer de juiste klantdata gereed is, denk dan na over de datum van versturen. De beste dagen voor ontvangst van een mailing zijn dinsdag, woensdag of donderdag. Eén mailing is geen mailing. Hier geldt de kracht van de herhaling. Een richtlijn voor mailfrequentie is er niet, dit is afhankelijk van doel, markt en product.

Verjaardagservice: U heeft een representatief klantenbestand opgebouwd en u wilt deze graag behouden en hen boven het verwachtingspatroon iets extra’s bieden. U kunt ons uw klantenbestand aanleveren met de daarbij behorende data van de speciale dagen en wij zorgen voor een passende attentie voor uw relatie.

Webshops: Het bieden van een goede online klantenservice met faq is niet afdoende, want de behoefte aan persoonlijk contact blijft bestaan. Daarnaast ben je als webwinkelier per 1 juli 2014 verplicht de bezoekers van je website tijdig te informeren wie je bent en hoe je zaken doet. Deze informatie moet duidelijk op de website vermeld staan en voor je boezoekers begrijpbaar zijn. De volgende gegevens ben je verplicht te vermelden: naam onderneming;  adres onderneming; telefoonnummer (en faxnummer); e-mailadres; registratienummer Kamer van Koophandel; btw-identieficatienummer; belangrijkste kenmerken van het product: je bent verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden; de prijs van het product inclusief alle belastingen; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering; termijn voor aanvaarding aanbod; de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken; de algemene voorwaarden en de bedenktijd.

Links verzenden van grote bestanden:
www.dropbox.nl
www.wetransfer.nl

Telemarketing informatie:
www.bel-me-niet.nl

Alles over telefoon doorschakelen:
www.doorschakelentelefoon.nl

Vertel ons hoe u uw koffie drinkt dan informeren wij u graag over onze scherpe tariefstelling. Afspraak maken