Betrouwbaarheid

Viore is sterk als het gaat om de vraag naar continuïteit.
Wij staan altijd voor u klaar 24/7.

Afspraak maken

Algemene voorwaarden

In onderhavige voorwaarden wordt onder “Viore” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Viore BV, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Onder “producten en diensten” wordt in de onderhavige voorwaarden mede verstaan
adviezen of instructies dan wel door Viore in opdracht uitgevoerde werkzaamheden.
Onder “de cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan de cliënt van Viore en/of de
gebruiker c.q. afnemer van producten en diensten van Viore.

Onder “leverancier” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan Viore
diensten en/of producten levert.

Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die
overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

Lees verder over onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 011.02.099

Vertel ons hoe u uw koffie drinkt dan informeren wij u graag over onze scherpe tariefstelling. Afspraak maken