Betrouwbaarheid

Viore is sterk als het gaat om de vraag naar continuïteit.
Wij staan altijd voor u klaar 24/7.

Afspraak maken

Sponsorbeleid

Het voeren van een sponsorbeleid is een kwestie van bewuste keuzes maken. Of het nu gaat om het sponsoren van een evenement of het steunen van een goed doel. Viore kiest bewust voor sociaal-maatschappelijke, op de mens gerichte initiatieven.

Sponsoren om te sponsoren is niet het uitgangspunt van Viore. Elk initiatief moet een wezenlijke bijdrage leveren aan onze identiteit, bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Verder moet een sponsorproject relevante toegevoegde waarde opleveren voor Viore. Bij voorkeur hebben onze sponsorrelaties bovendien een directe relatie met onze activiteiten. Dit kunnen ook kleinere, lokale initiatieven zijn.

Binnen de samenwerking met onze sponsorrelaties staat de gelijkwaardigheid van de partners centraal. We worden daarbij verbonden door onze gedeelde passies en interesses. En tegelijkertijd versterken we elkaar op de terreinen die niet tot onze core business behoren. Zo ontstaat relevante toegevoegde waarde voor beide partijen.

Of het nu gaat om sponsoren of steunen, Viore laat zich niet leiden door de waan van de dag. Wij verbinden ons enkel aan projecten en initiatieven die passen bij Viore.

Heel bewust hebben we in de afgelopen jaren gekozen voor de volgende doelen te sponsoren.

  • Stichting Importunus
  • Stichting Amurang

Daarnaast vinden wij het uit maatschappelijk oogpunt belangrijk dat wij als onderneming, gevestigd in de hoofdstad van Friesland, de betaalde voetbalclub scCambuur-Leeuwarden als sponsor ondersteunen en hun daarmee in staat te stellen een goede prestatie neer te zetten.

Viore doet geen sponsoring aan: Individuen, feesten, studiereizen, studentenverenigingen, projecten met een religieus of politiek karakter, projecten waarbij de donatie een sluitpost vormt op de begroting, evenementen met vooraf bekende risico’s die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de omgeving en het milieu.

Vertel ons hoe u uw koffie drinkt dan informeren wij u graag over onze scherpe tariefstelling. Afspraak maken