Betrouwbaarheid

Viore is sterk als het gaat om de vraag naar continuïteit.
Wij staan altijd voor u klaar 24/7.

Afspraak maken

Privacy

Privacyverklaring
Viore B.V. streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten moet u een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en om te factureren. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen.

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in eerste plaats gebruikt om uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden.

Beveiliging
Viore B.V. besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en computer (cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/inf/nl/cookies.htm

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door Viore B.V. worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Viore B.V., die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt.

Het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan een externe partij ter beschikking moet worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillisement of bij surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen.

Actuele informatie
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen van Viore B.V. Indien u informatie van ons niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over onze diensten kunt u contact opnemen met Viore B.V. via het contacformulier.

U kunt ons telefonisch bereiken op (088) 58 000 58 van maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.30 uur.

Vertel ons hoe u uw koffie drinkt dan informeren wij u graag over onze scherpe tariefstelling. Afspraak maken