Betrouwbaarheid

Viore is sterk als het gaat om de vraag naar continuïteit.
Wij staan altijd voor u klaar 24/7.

Afspraak maken

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Viore B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die ontstaat of zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Viore B.V. of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Viore B.V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Viore B.V.
T.a.v. M.M.A. van Zwol
Willemskade 3
8911 AW Leeuwarden

Verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen, die door derden worden bijgehouden en waarover Viore B.V. geen controle heeft. Viore B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Vertel ons hoe u uw koffie drinkt dan informeren wij u graag over onze scherpe tariefstelling. Afspraak maken